top of page

นวัตกรรม

INNOVATION

Logo_arda.gif
Logo Edit-03.png

พิธีลงนามสัญญาอนุญาติให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย

โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสายพันธ์ไทยในรูปแบบซินไบโอติกร่วมกับผักอินทรีย์เพื่อป้องกันกลุ่มโรคแทบอลิก"

ระหว่าง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และ บริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Capture.JPG
LogoNew.jpg
bottom of page